Oranjedak Energy is erkend installQ installateur

Oranjedak Energy is erkend installQ installateur

Het is voor opdrachtgevers van zonnestroom-projecten vaak lastig om de vakbekwaamheid van de installateur te beoordelen. Oranjedak Energy is vanaf juli 2018 erkend installQ installateur, vakdiscipline zonnestroom installaties. Deze erkenning heeft een duidelijke toegevoegde waarde. We laten ermee zien dat bij ons de juiste kennis aanwezig is om dit installatiewerk uit te voeren.

Onze (potentiële) opdrachtgevers zijn ervan verzekerd dat we ruime ervaring hebben met dit werk, dat we adequaat opgeleide mensen in dienst hebben en dat onze kwaliteit met regelmaat wordt gecontroleerd.

installQ (Kwaliteitsborging binnen de installatiesector) is opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector en is ontstaan uit de fusie van KvINL (Kwaliteit voor Installaties Nederland) en STERKIN (onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert). Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen installQ samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector. Op de website www.installQ.nl is de erkenning van Oranjedak Energy te raadplegen.