Oranjedak Energy

Specialist in grootschalige zonne-energiesystemen

Oranjedak Energy wil bijdragen aan een duurzame samenleving door winning van zonne-energie toegankelijk te maken voor utiliteit en woningbouw. Wij ruim 10 jaar actief in grootschalige zonne-energiesystemen.
Wij hebben alle expertise in systemen en draagconstructies. We dimensioneren niet alleen het PV-systeem, maar kijken ook naar uw dakpakket, dakconditie en bereikbaarheid. We verwerken uitsluitend kwaliteitsproducten, op het gebied van zonnepanelen en constructies, maar ook omvormers en bekabeling.

Betrouwbare, milieubewuste partner

Oranjedak Energy is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en
voert haar activiteiten veilig, duurzaam en milieuvriendelijk uit. Andere speerpunten:
klantvriendelijkheid, kostenefficiency, een platte organisatiestructuur en een heldere, open en integere stijl van zaken doen.
Oranjedak Energy is voor u een partner die meedenkt en verantwoordelijkheid neemt in het gehele traject, van aanvraag tot oplevering en daarna. We spelen optimaal in op de meest actuele wet- en regelgeving.
Oranjedak Energy is lid van Holland Solar, dé belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector. Als branchevereniging zorgen we er samen met de markt voor dat zonne-energie de belangrijkste energiebron van Nederland wordt.

MILIEUCERTIFICERING EN CO2 NEUTRAAL

Wij voldoen aan ISO 14001, de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem.
Al onze projecten leveren wij CO2 neutraal op. CO2-uitstoot compenseren wij via de (inter)nationale bosprojecten van Trees for All.

Onderdeel van Oranjedak

Oranjedak Energy is onderdeel van Oranjedak, één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche (vijf vestigingen met meer dan 300 professionals). Wij maken deel uit van de Primutec Solutions Group. Deze bestaat uit een aantal gerenommeerde bedrijven in zowel Nederland als Duitsland die zijn gespecialiseerd in dakbedekkingen (renovatie en nieuwbouw), zonne-energiesystemen en bliksembeveiliging.

Kwaliteit en zekerheid

Oranjedak Energy is erkend Techniek Nederland installateur. Dat betekent dat al onze PV installaties aan hoge kwaliteitseisen voldoen.
Specifiek op het vlak van de vakbekwaamheid van onze installateurs is er onze erkenning als InstallQ installateur. Oranjedak Energy beschikt over de vakkundige installatieteams van Oranjedak. Deze opereren conform NEN normen. Daardoor kunnen wij u volledige dakgarantie blijven bieden. Oranjedak is lid van Vebidak en werkt onder de normering van ISO 9001, VCA**, BDA, KOMO en Dakmerk. Het Dakmerk certificaat garandeert u zekerheid. Het is een kwaliteitswaarborg dat aan een selecte groep bedrijven wordt toegekend door de Stichting Erkenningsregeling/Certificatie Instelling Dakbedekkingsbedrijf (SECI). Deze onafhankelijke instelling stelt de hoogste eisen aan o.a. vakbekwaamheid, bedrijfsvoering en solvabiliteit.
Oranjedak Energy is volledig gecertificeerd om veiligheidskeuringen te doen, de zogenaamde SCIOS Scope 12-keuring. Daarmee blijft uw zonne-energiesysteem voldoen aan actuele eisen vanuit de verzekeringsbranche.
Oranjedak Energy werkt verder samen met Energydak (zonthermische energiewinning) en Valprevent (valbeveiliging) en heeft diverse partnerships met organisaties op het gebied van duurzaam bouwen.

Meer weten? Download hier onze brochure ‘Zonne-energie’

Techniek-Nederland
Trees for all partner